Mediene Mellom Krigene 1920-1940

I mellomkrigstiden vokste mediene og utviklingen
av den har hatt stor betydning den dag i dag!!!

Forside_1.JPG